banner banner
Chuyên mục
Tin tức mới nhất

Thông báo: Tuyển dụng tư vấn đánh giá dự án

Dự án Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên tại Đà Nẵng đang cần tuyển 1 tư vấn độc lập để triển khai hoạt động đánh giá kết thúc dự án. Đây là hoạt động quan trọng nhằm cung cấp thông tin để lập kế hoạch/mở rộng quy mô dự án HCA tại Đà Nẵng trong tương lai. Nhiệm vụ này đòi hỏi một chuyên gia tư vấn trong nước có nền tảng đánh giá sâu rộng cũng như kiến thức thực tế và kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực tham gia của trẻ em và vị thành niên, đổi mới và công nghệ, quan hệ đối tác đặc biệt là làm việc với các bên liên quan đa dạng bao gồm chính quyền địa phương, thanh thiếu niên, tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân, và học thuật.

Các ứng viên quan tâm vui lòng xem thêm chi tiết theo Điều khoản tham chiếu đính kèm và nộp hồ sơ theo địa chỉ trong ToR trước ngày 31/12/2021.

TOR for HCA results

UNICEF Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *