banner banner
Chuyên mục
Tin tức mới nhất

Thông báo: Tuyển dụng nhà thầu tổ chức hội nghị

Dự án Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên tại Đà Nẵng đang cần tuyển 1 nhà thầu để tổ chức hội nghị giữa lãnh đạo và chuyên gia từ các Bộ ban ngành với các bên liên quan để đánh giá tình hình dự án. Đây là hoạt động quan trọng nhằm xem xét tiến độ của dự án CFCI và HCA tại Đà Nẵng, qua đó chia sẻ kinh nghiệm để cải thiện kết quả hoạt động trong tương lai. Nhiệm vụ này đỏi hỏi một cá nhân hoặc tổ chức có kinh nghiệm trong tổ chức hội thảo và hội nghị, cũng như có quan hệ đối tác đặc biệt với các tổ chức và cộng đồng khác, bao gồm chính quyền địa phương, thanh thiếu niên, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tư nhân và cả giới học thuật.

Các ứng viên quan tâm vui lòng xem thêm chi tiết theo Điều khoản tham chiếu đính kèm và nộp hồ sơ theo địa chỉ trong ToR trước ngày 19/01/2022.

TOR for HCA conference

UNICEF Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *