Sổ tay Kỹ năng lãnh đạo dành cho trẻ em và thanh thiếu niên

Văn bản
Avatar photo
Admin

Phát triển kỹ năng cho trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm cả những em bị thiệt thòi nhất, là một trong những nội dung chính mà Dự án Thành phố Lành mạnh cho Thanh thiếu niên tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Sáng kiến các thành phố thân thiện với trẻ em do UNICEF phối hợp với thành phố Đà Nẵng triển khai. Hoạt động này nhằm bổ trợ kiến thức và kỹ năng sống, giúp các em thực hiện tốt các quyền của mình, hỗ trợ cho các em tham gia vào quá trình ra quyết định của thành phố và cộng đồng, và kiến tạo các giải pháp hướng đến giải quyết các vấn đề đô thị. Việc tăng cường các kỹ năng cần thiết, đặc biệt là kỹ năng lãnh đạo cho trẻ em và thanh thiếu niên tạo điều kiện cho các em tự tin chia sẻ ý kiến của mình và tham gia một cách tích cực vào quá trình hoạch định chính sách về những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống của các em.

Cuốn “Sổ tay kỹ năng lãnh đạo dành cho trẻ em và thanh thiếu niên” được thiết kế nhằm mục đích giới thiệu các kỹ năng cần thiết trên hành trình trở thành một nhà lãnh đạo trẻ và định hướng giúp các em thực hành những kỹ năng này. Tài liệu này sẽ phù hợp cho trẻ em và thanh thiếu niên độ tuổi 10 – 18 tuổi.

Cuốn sổ tay được biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung bởi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng Thành đoàn thành phố Đà Nẵng, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia từ UNICEF Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng cuốn sổ tay này sẽ trở nên hữu ích với trẻ em và thanh thiếu niên trong hành trình học tập và rèn luyện để trở thành một nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai và hy vọng các em sẽ giúp lan tỏa những kiến thức bổ ích này tới nhiều bạn đồng trang lứa.

 

Tải tài liệu
văn bản