Khoá đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên

Khóa học trực tuyến
Avatar photo
Admin

Buổi 1 (19/9/2021): Nhà lãnh đạo trẻ và Kỹ năng thuyết trình

Lớp 1 (10-14 tuổi):

Xem tài liệu lớp 1

Lớp 2 (15 – 18 tuổi):

Xem tài liệu lớp 2

Buổi 2 (26/9/2021): Kỹ năng thuyết trình (phần tiếp theo), Tìm kiếm thông tin và Kỹ năng làm việc nhóm

Lớp 1 (10 – 14 tuổi):

Link bài giảng: https://fb.watch/8ixRWM5vSu/

Xem tài liệu lớp 1

Lớp 2 (15 – 18 tuổi):

Link bài giảng: https://fb.watch/8ixUevKuJW/

Xem tài liệu lớp 2

Buổi 3 (3/10/2021): Kỹ năng quản lý áp lực và thời gian; kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện

Lớp 1 (10 – 14 tuổi):

Xem tài liệu lớp 1

Lớp 2 (15 – 18 tuổi):

Xem tài liệu lớp 2

Nguồn: HCA Đà Nẵng

Tài nguyên giáo dục
Trẻ em & biến đổi khí hậu
stream for vietnam