Trại hè lập trình 2021

Khóa học trực tuyến
Avatar photo
Admin

02 khoá học từ STEAM for Vietnam

stream for vietnam

(Các bài học sẽ được cập nhật hàng tuần)

Khoá CS 001: Nhập môn Tư duy máy tính và lập trình Scratch

Dành cho học sinh từ 8 – 16 tuổi lần đầu tiên học lập trình.

Bài học số 1: Khai giảng Khoá nhập môn Tư duy máy tính và lập trình Scratch | Summer 2021

Bài học số 4: Đường đua kì thú | Summer 2021

Khoá CS 101: Nhập môn Khoa học máy tính với Python

Dành cho học sinh từ 12 – 16 tuổi đã có kiến thức về lập trình và muốn đi sâu hơn về ngành công nghệ.

Bài học số 1: Khai giảng Khoá nhập môn Khoa học máy tính với Python | Summer 2021

Bài học số 4: Cỗ máy tìm kiếm | Summer 2021

Bài học số 5: Lớp học ngoại khoá – Office Hour | Summer 2021

Nguồn: STEAM for Vietnam

Tài nguyên giáo dục
Trẻ em & biến đổi khí hậu