Bài tự tập thể dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Video
Avatar photo
Admin

Video 01: bé vui khỏe – Lê Vinh Phúc – trẻ mẫu giáo và tiểu học

 

VIDEO 02: EM PHÒNG CHỐNG CORONA Ở TRƯỜNG – BÙI ANH TÔN

 

VIDEO 03: CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – ƯNG ĐẠI VỆ – TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

VIDEO 04: GHEN CO VY – BỘ Y TẾ – KHẮC HƯNG – TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

VIDEO O5: CORONA ĐẠI DỊCH SẼ PHẢI LÙI XA – BÙI ANH TÚ – TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

Nguồn: Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GD&ĐT

dấu chân kỹ thuật số