Thành phố lành mạnh cho Thanh thiếu niên

Dự án tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Đối tác thực hiện dự án
Giới thiệu chung về dự án
Dự án Thành phố Lành mạnh cho Thanh thiếu niên - Giai đoạn 2 tại Đà Nẵng

Tiếp nối thành công của dự án trong giai đoạn 1, dự án Thành phố lành mạnh cho Thanh thiếu niên - giai đoạn 2 (Healthy Cities for Adolescents - HCA 2) tiếp tục hướng đến hỗ trợ xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố lành mạnh, năng động và thân thiện với thanh thiếu niên, góp phần đảm bảo phúc lợi và sự tham gia của thanh thiếu niên và thanh niên.

Tin tức từ dự án

Những tin tức nổi bật từ dự án Thành phố lành mạnh cho Thanh thiếu niên giai đoạn 2

HCA Danang
UNICEF
Tài liệu tham khảo
Chia sẻ về dự án tại Đà Nẵng

Cảm nhận của mọi người đối dự án Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên

Thành phố thân thiện với trẻ em đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, vận động toàn xã hội với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Thành phố cam kết phản ánh tiếng nói của trẻ em, thanh thiếu niên trong các chính sách xã hội của Thành phố nhằm đảm bảo sự tham gia của trẻ em, thanh thiếu niên và hướng tiếp cận dựa trên quyền trẻ em làm trụ cột chính của thành phố thân thiện với trẻ em.

slider-0

Ông Lê Trung Chinh

Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng

Em hy vọng trẻ em và thanh thiếu niên ở Đà Nẵng sẽ được hít thở bầu không khí trong lành, và các vấn đề xã hội như bạo lực, lạm dụng tình dục sẽ giảm bớt. Chúng ta cũng phải quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của trẻ em là nạn nhân của bạo lực và xâm hại.

slider-1

Cù Khánh Linh

12 tuổi, Đà Nẵng

Em muốn thấy một thành phố không có bạo lực đối với trẻ em, tạo đủ điều kiện tốt để trẻ em có thể vui chơi, tận hưởng và có thể phát triển những kỹ năng của mình tốt hơn để chuẩn bị cho tương lai.

slider-2

Trần Thái Hòa

16 tuổi, Đà Nẵng

"Tốc độ đô thị hóa cũng như số lượng người nhập cư gia tăng tại Đà Nẵng đang gây áp lực lớn và cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu của thanh thiếu niên trên địa bàn. "