Cơ hội tình nguyện

Tin tức mới nhất
01/07/2021
Avatar photo
Admin

© UNICEF Việt Nam

🌟 Hạn chót: 9/7/2021

UNICEF NextGen là nơi những người trẻ đầy hoài bão cùng chung sức hỗ trợ UNICEF hoàn thành sứ mệnh của mình tại Việt Nam. Hiện nay hai mục tiêu chính của NextGen Việt Nam là:

 • Xây dựng cộng đồng 30 triệu người tại Việt Nam để thực hiện sứ mệnh lan tỏa, truyền tải thông điệp về quyền trẻ em và tích cực hỗ trợ UNICEF bằng cách quyên góp.
 • Gây quỹ cho những dự án của UNICEF tại Việt Nam từ các doanh nghiệp và cá nhân có sức ảnh hưởng.

YÊU CẦU:

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có thể tham gia tình nguyện cho vị trí thành viên Ban chỉ đạo và cần đáp ứng những yêu cầu sau đây:

 • Có khả năng cam kết làm việc ít nhất 4 giờ một tuần.
 • Đã đạt được một số thành tích nhất định trong sự nghiệp chuyên môn.
 • Độ tuổi từ 39 trở xuống.
 • Cam kết với sứ mệnh bảo vệ quyền trẻ em của UNICEF tại Việt Nam.
 • Có kỹ năng chuyên môn trong bất kỳ trách nhiệm công việc nào được miêu tả dưới đây.

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

 • Làm việc cùng Ban chỉ đạo nhằm xây dựng cộng đồng 30 triệu người tại Việt Nam để thực hiện sứ mệnh lan tỏa, truyền tải thông điệp về quyền trẻ em và tích cực hỗ trợ UNICEF bằng cách quyên góp.
 • Gây quỹ cho các dự án của UNICEF tại Việt Nam từ các doanh nghiệp và cá nhân có sức ảnh hưởng.
 • Tuyển dụng thành viên mới cho NextGen Việt Nam.
 • Quản lý cấu trúc nội bộ của NextGen.
 • Thúc đẩy các hoạt động của UNICEF và UNICEF NextGen tại Việt Nam.
 • Phát triển quan hệ đối tác để củng cố sức ảnh hưởng của UNICEF và UNICEF NextGen.

🌏 LINK ĐĂNG KÝ:  https://forms.gle/AfKLf54yGAw9T5XN7

—————

Xem thêm thông tin về UNICEF NextGen tại:  http://bit.ly/NextGenVN-shared

 

Fanpage HCA Đà Nẵng
HCA Danang
UNICEF