Cải tạo hai sân chơi tại Đà Nẵng

Chưa được phân loại
09/05/2022
Avatar photo
Admin

Trẻ em đang vui chơi tại một sân chơi mới do UNICEF hỗ trợ cải tạo ở thành phố Đà Nẵng, khi cuộc sống bình thường đang dần hồi phục ở thành phố biển. Sân chơi ra mắt hôm nay được thiết kế bởi trẻ em và thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi tham gia cuộc thi thiết kế “Sân chơi xanh trong thành phố”, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của trẻ em và thanh thiếu niên địa phương để có nhiều không gian công cộng và sân chơi hơn.

Bà Lesley Miller, Phó đại diện UNICEF Việt Nam tham dự sự kiện cho biết: “Đà Nẵng đã đạt được những bước tiến lớn trong việc thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và thanh niên trong việc đưa ra các giải pháp cho các thách thức đô thị ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. “Tôi hy vọng rằng những sân chơi này sẽ được nhân rộng trên toàn thành phố để mang lại không gian xanh, sạch và dễ tiếp cận cho mọi trẻ em, đặc biệt là những trẻ dễ bị tổn thương nhất”.

HCA Da Nang

HCA Danang
UNICEF